top of page

LID WORDEN

Het wijnjaar start op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar. .
Enkel leden van Commanderij De Lange Afdronk kunnen deelnemen aan de degustaties. Het lidgeld is NIET overdraagbaar aan een niet-lid of een gast. Wel kunt u als gast de degustaties meemaken, mits betaling van 25 €
per avond/persoon.
 
De deelname aan de activiteiten van het nationaal bestuur van de Vlaamse Wijngilde dienen gemeld te worden aan het bestuur van de Commanderij
De Lange Afdronk. Op deze manier kan voor onze commanderij een gezamelijke inschrijving georganiseerd worden. De activiteiten van de Vlaamse Wijngilde nationaal werden niet in deze kalender opgenomen,
maar worden u tijdig gemeld op de degustaties of via deze website.
 
Wijzigingen van data of onderwerp zijn niet uitgesloten. Ook kunnen nog een aantal initiatieven van het nationaal bestuur van de Vlaamse Wijngilde of van andere genootschappen de kalender vervolledigen.
Alle degustaties van Commanderij De Lange Afdronk gaan door in het
Parochiehuis, Diepestraat, 9550 Hillegem.
 
Lid worden kan op voordracht van een lid en na uitdrukkelijke goedkeuring van het bestuur.  Het bestuur houdt bij haar beslissing rekening met de maximale capaciteit om een vlotte organisatie van de Clubavonden mogelijk te maken.  Van nieuwe leden wordt geen voorafgaande kennis verwacht, een gezonde interesse is voldoende.
 
Voor meer informatie kan u terecht bij ons bestuur.
Voor 2018-2019 bedraagt het lidgeld €120.
Betaling kan op rekeningnummer BE41 9790 7326 4610
met vermelding van de namen van de leden.

bottom of page